"On the road - part 3"

Het schouwspel van kleurige lichten wanneer je onderweg bent tijdens de donkere dagen